PSYKOTERAPIAA, TYÖNOHJAUSTA JA NEUVONTAPALVELUJA TURUSSA

ESITTELY
Nimeni on Esa Hämäläinen. Pohjakoulutukseltani olen psykologian maisteri ja olen toiminut psykologina kuntoutussektorilla yli 30 vuoden ajan ja psykoterapeuttina lähes 30 vuotta. Tänä aikana olen työskennellyt monien erilaisten elämän muutos-, kriisi- ja traumatapahtumiin liittyvien mieliala- ja olotilavaikeuksien sekä mielen ja kehon häiriötilojen kanssa. Kuten myös elämänlaadun ja hyvinvoinnin kohentumisen ja henkisen kasvun ja eheytymisen mahdollisuuksien kanssa.

Erityistason psykoterapiakoulutuksen (ET) Gestalt-terapiassa olen suorittanut vuonna 1991 ja vaativan erityistason koulutuksen (VET) 2006. Työnohjausta olen antanut lähinnä koulutus-, sosiaali- ja terveysalalla toimiville sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Elämäntaito-ohjausta (tietoinen läsnäolo ja tietoisuustaidot) sekä meditaatio-ohjausta olen myös toteuttanut sekä yksilö- että ryhmätasolla.


Psykoterapia on ammatillista hoito- ja kuntoutustoimintaa, joka perustuu psykologiseen teoriaan ja tietoon ihmisen mielen toiminnasta ja koko ihmisorganismin eli psykofyysisen kokonaisuuden toiminnasta ja kasvu-, kehitys- ja muutosmahdollisuuksista. Psykoterapian tavoitteena on tiedostamisen ja itsetuntemuksen lisääminen ja sen myötä psyykkisten itsesäätelytoimintojen, persoonallisuuden ja koko organismin eheyden lisääntyminen sekä kokemuksellisesti itsetunnon, itsearvostuksen, itseluottamuksen ja mielialan kohentuminen. Näiden seikkojen myötä mahdollistuu hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden sekä työ- ja toimintakyvyn kohentuminen.

Viitekehykseni on integratiivinen, psykodynaamiseen psykologiaan pohjautuva Gestalt-terapia, jossa keskeistä on eksistentiaalinen fenomenologia eli meneillään olevan hetken kokemuksellisuus ja tiedostamisprosessi, TÄSSÄ ja NYT tapahtuma. Lisäksi menetelmänä ovat myös erilaiset kognitiivisen psykologian kognitiivis-behavioraaliset tiedostamiskokeilut ja mielikuva- sekä unityöskentelymahdollisuudet. Työskentelymenetelmänä ovat myös mindfulness-pohjaiset tiedostavan ja hyväksyvän läsnäolon harjoitukset ja tiedostamiskokeilut.


Pätevyydet : Psykoterapeutti, Vaativa erityistaso (VET)

KELAn palveluntuottaja: Kyllä

VSSHP:n (TYKS) palveluntuottaja: Kyllä

Turku, Psykiatria, palveluntuottaja: Kyllä

Koulutus: Psm, kuntoutuspsykologi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja 

Psykoterapiasuuntaus: Gestalt-terapia, Integroiva

Erityisosaaminen: Mindfulness (tietoinen läsnäolo, tietoisuustaidot)

Terapian kesto: Lyhytkestoinen, pitkäkestoinen, yksittäinen konsultaatio

Kohdealue: erilaiset kriisi-, trauma- ja stressioireet, mieliala- ja olotilavaikeudet sekä häiritsevät mielentilat (ahdistus, pelkotilat, uupumus, masennus, voimakkaat mielialamuutokset, unettomuus jne.)

Kielet: Suomi, Englanti

HUOM. EI UUSIA ASIAKKAITA 1.1.2020 - 31.12.2020 aikana.